Rol.Az Giriş Qeydiyyat Şifrə Bərpası
Salam, Qonaq!
Əsas Səhifə
Giriş
AzNeT`də ən sərfəli reklam yeri

Son Aktivlik

Master Forum | Arxiv Mövzular | Arxiv 1
Axtarış
  CSS Nedir ? Etraflı Melumat .
CM__MASTER CM__MASTER [Off] [#] (12.08.2016 / 20:44)
CM__MASTER | AzTeaM.Org
Css haqqında etraflı melumat , Derslik . Metn turkcedir .HTML bize metin biçimlendirme alanında çok geniş
olanaklar sunar. CSS, uzun yazılışıyla Cascading Style
Sheets, veya Türkçesiyle Stil şablonları ise bunu bir adım
daha öteye götürür, bize sayfalarımız için global
şablonlar hazırlama olanağı verdiği gibi, tek bir harfin
stilini; yani renk, font, büyüklük gibi
özelliklerini değiştirmek için de kullanılabilir. Bu tekniğin
en önemli özelliği kullanımındaki bu esnekliğidir.
Bir web sayfası içerisinde zaten estetik kuralları gereği
yüzlerce renk ve font kullanmayız. Genelde birbiriyle
uyumlu birkaç renk ve birkaç font kullanırız ki, bunları
her sayfada ayrı ayrı tekrar belirtmek yerine CSS
yardımıyla bir sefer tanımlayıp bütün web sayfamızda
kullanabiliriz.Bu şekilde güncelleme yaparken de onlarca
sayfayı değiştirmekten kurtuluruz.
CSS kodları HTML kodlarının içine yazılırlar. Türüne göre
body veya head bölümlerinde yer alabilirler. Bunların
dışında harici CSS dosyaları oluşturulup bunlar
gerektiğinde HTML belgesi içerisinde çağırılabilirler.
Hemen hemen her konuda olduğu gibi CSS konusunda
da Microsoft Internet Explorer ve Netscape farklı
yorumlar ortaya koyarlar. Bu noktada her iki browser'ın
da aynı/benzer yorumlayacağı kodlar yazmak en
uygunudur.
2.CSS TÜRLERİ
CSS türleri üç tanedir: Yerel CSS, Genel CSS ve Harici
CSS
Yerel stil şablonu, sadece sayfa içerisinde tanımlandığı
yerde geçerlidir. Buna karşılık genel stil şablonu tüm
sayfayı kapsar. Harici stil şablonu ise '.css' uzantılı bir
dosya olarak kaydedilir, kullanılacağı sayfalarda
çağırılmak suretiyle tüm web sitesini kapsayabilir. Şimdi
bu türleri teker teker tanıyalım ve örnekler yazalım.
Yerel Stil Şablonu
Yerel stil şablonları HTML belgesinin body bölümüne
yazılırlar. Sadece bir kereliğine, yazıldıkları yerde etkili
olurlar.
<html>
<head>
<title>Yerel CSS</title>
<METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-
equiv=Content-Type>
</head>
<body>
<h1>Deneme</h1>
<h1 style="color:teal ;font-size:15">Deneme</h1>
<h1>Deneme</h1>
</body>
</html>
Yukarıdaki örnekte yazdığımız ilk kelime normal , ikincisi
ise belirtilen renkte ve boyutta görünecek. 3. kelime ise
tekrar normal görünecek, bu da yerel şablonların bir
kerelik olduğunu ispatlıyor.
Genel Stil Şablonları
Yerel Stil şablonlarının aksine genel şablonlar, HTML
belgesinin head bölümüne yazılırlar ve belgenin tümünü
etkilerler.
<html>
<head>
<title>Genel CSS</title>
<METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-
equiv=Content-Type>
<style type="text/css">
<!--
h1 {color:teal; font-size:15}
-->
</style>
</head>
<body>
<h1>Deneme</h1>
<h1>Deneme</h1>
<h1>Deneme</h1>
</body>
</html>
Birinci örneği bu sefer genel şablon kullanarak yazdık,
sonuçta üç kelime de şablonda belirttiğimiz özelliklerle
görüntülendi. Burada browser'a bir style dökümanı
yazmaya başlayacağımızı <style type="text/css">
ifadesiyle belirttik. Aynı şekilde </style> etiketi de
şablon dökümanının bittiğini gösterir. Aradaki '<!--' ve'
-->' ifadeleri kodlarımızı CSS bilmeyen eski sürüm
browser'lardan saklamaya yarar.
Harici Stil Şablonları
CSS 'in sizi büyük bir yükten, yani her sayfa için ayrı
ayrı kod yazmaktan kurtaran türü harici stil şablonlarıdır.
Bu teknikte önce bir stil dosyası oluşturulur, sonra bu
stilin kullanılacağı sayfaların başında çağırılır. Aşağıdaki
örneğe bakarak bu tekniği daha iyi anlayabilirsiniz.
Bu kodları stil1.css adıyla kaydedin
h1 {font-size:15; color:teal}
h2 {font-size:25; color:silver}
h3 {font-size:35; color:red}
Sonra bu HTML kodlarını yazıp stil1.css ile aynı dizine
kaydedin.
<html>
<head>
<title>Harici CSS </title>
<METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-
equiv= Content-Type>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil1.css">
</head>
<body>
<h1>Deneme</h2>
<h2>Deneme</h2>
<h3>Deneme</h2>
</body>
</html>
HTML kodlarının 4. satırında gördüğünüz ve <link
rel="stylesheet" type= "text/css" href= "stilDosyası.css">
şeklinde genelleştirilebilecek ifade tahmin edeceğiniz
gibi harici stil dosyasını çağırmak için kullanılır.
3.HTML'E CSS TAKVİYESİ
CSS bu zamana kadar anlattığımız özelliklerinin dışında,
bazı HTML etiketlerine ekstra parametreler kazandırır,
veya bazı özellilliklere kendi aracılığıyla ulaşıp onları
şekillendirmemize olanak verir.Şimdi bunları görelim.
Text Özellikleri
text-align: Yatay hizalama
left: Sola hizalama
right: Sağa hizalama
center: Ortaya hizalama
line-height: Satır yüksekliğinin pixel değeri
line-intdent: Sol kenardan uzaklığın piksel değeri
text-transform: Metni büyük veya küçük harflerle
görüntüleme
uppercase: Metni büyük harflerle yazar
lowercase: Metni küçük harflerle yazar.
text-decoration:
underline: Alt çizgili yazar
overline: Üst çizgili yazar
line-trough: Yazının üstünü çizer.
none: Herhangi bir çizgi olmaksızın yazar.
<html>
<body>
<head>
<title>Text özellikleri</title>
<style type="text/css">
<!--
p {
text-transform: uppercase;
line-height: 30;
text-indent: 20;
text-align: center;
text-decoration: line-through;
}
-->
</style>
<body>
<p>deneme</p>
</body>
</html>
Font Özellikleri
font-size: Yazı büyüklüğünün piksel cinsinen değerini
bildirir.
color: Yazının rengini bildirir.
font-family: Yazının tipini belirler(Times New
Roman,vedana vs.)
font-style: Yazının italik olup olmamasını belirler.
italic: Yazıyı eğik yapar
normal: Yazıyı bir değişiklik yapmadan yazar.
font-weight: Yazının bold olup olmamasını belirler.
bold: Yazıyı koyu yazar.
normal: Yazıyı bir değişiklik yapmaksızın yazar.
<html>
<body>
<head>
<title>Css ve Fontlar</title>
<style type="text/css">
<!--
p {
font-size: 30;
color: teal;
font-weight: bold;
font-style: italic;
font-family: Times New Roman;
}
-->
</style>
<body>
<p>Deneme
</body>
</html>
Liste özellikleri
list-style-type:Liste elemanlarının başına:
disc: Daire,
circle: Çember,
square: Kare,
decimal: Sayı koyar.
lower(upper)-roman: Liste elemanlarınınn başına küçük
(büyük) romen rakamları koyar.
lower(upper)-alpha: Liste elemanlarının başına küçük
(büyük) harfler koyar.
none: Listeleme için herhangi bir sembol kullanmaz.
list-syle-image: Listelemeyi vereceğiniz resim ile yapar
list-style-position:
inside: Listenin ikinci satırını en soldan başlatır.
outside: İkinci satırı bir öncekinin dikey hizasından
başlatır.
<html>
<body>
<head>
<title>Css ve listeler</title>
<style type="text/css">
<!--
li {
list-style-type: square;
list-style-position: inside;
list-style-image: url(deneme.gif);
}
-->
</style>
<body>
<li>Deneme
<li>Deneme
<li>Deneme
</body>
</html>
Background Özellikleri
· background-color: Arkaplan rengi, Hexdecimal
veya renk adı olarak yazabilirsiniz.
· background-image:Arkaplan resmi, url
(ResimAdı.gif) şeklinde yazılır.
· background-repeat:Resmin;
§ repeat: tüm yönlerde,
§ repeat-x: x ekseni boyunca,
§ repeat-y: y ekseni boyunca tekrar edilmesini,
veya
§ no-repeat: Tekrar edilmemesini bildirir.
· background-position:
§ left: Resmi pencerenin sol kenarına yaklaştırır.
§ right: Resmi pencerenin sağ kenarına yaklaştırır.
§ center: Resmi ortalar.
<html>
<body>
<head>
<title>Css ve Fontlar</title>
<style type="text/css">
<!--
p {
background-color:teal;
background-image: url(deneme.gif);
background-position:left;
backround-repeat:repeat-x;
}
-->
</style>
<body>
<p>Deneme</p>
</body>
</html>
Katman Özellikleri
width: Katmanın genişliği
height: Katmanın yüksekliği
position:
absolute: Katmanını konumunu kesin olarak
bildireceğimiz zaman kullanırız.
relative: Katmanın konumunu diğer öğelere göre
değişebilen şekilde vermemizi sağlar.
top: Katmanının pencerenin üst kenarından uzaklığı
left: Katmanın pencerenin sol kenarından uzaklığı
overflow: 'auto' değerini verirseniz katmanın belirtilen
alana sığmayan öğelerini otomatik olarak belirler, 'scroll'
değeri ise kaydırma çubukları ekler.
visibility: Görününrlük, visible veya hidden değerlerini
alır.
z-index: Sayfanın görüntülenme önceliğini bildiren sıra
numarası.
<html>
<body>
<head>
<title>Css ve Fontlar</title>
<style type="text/css">
<!--
div {
background-color:teal;
width:200;
height:100;
position:absolute;
top:10;
left:200;
z-index:1;
overflow:scroll;
}
-->
</style>
<body>
<div>deneme</div>
</body>
</html>
4. SEÇİCİLER
Seçiciler(Selectors) bize oluşturduğumuz <h1>, <h2> ...
gibi etiketlerin mevuct özelliklerini aynı bırakarak onlara
yeni özellikler ekleme olanağı verdiği gibi istediğimiz bir
kelimeye style özellikleri atayıp istediğimiz zaman
çağırmamızı da sağlarlar. İki çeşit seçici öğreneceğiz: Id
seçicisi ve sınıf seçicisi.
Id Selectors(Id Seçicileri)
Sınıf seçicileri head bölümünde tanımlanırlar. Seçicinin
keyfi isminin başına Sharp(#) işareti konur, ve takip eden
köşeli parantezlerin arasına stil özellikleri yazılır.
<html>
<head>
<title>Id seçicileri</title>
<METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-
equiv=Content-Type>
<style type="text/css">
<!--
#idSecici
{
background:teal;
color:white;
font-weight:bold;
font-family:arial;
}
-->
</style>
</head>
<body>
<div id=idSecici>Deneme</div>
</body>
</html>
Class Selectors(Sınıf Seçicileri)
Orneğin bir <h1> etikti tanımladınız, fakat sayfanın bazı
yerlerinde bu etiketin 'color' parametresinin değeri 'red'
olsun, fakat geri kalanlar aynı kalsın istiyorsunuz. Bunu
sınıf seçicileriyle yapabilirsiniz.
<html>
<head>
<title>Sınıf seçicileri</title>
<METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-
equiv=Content-Type>
<style type="text/css">
<!--
h1 {
background:teal;
color:white;
font-weight:bold;
font-family:arial;
}
h1.kirmizi{color:red}
-->
</style>
</head>
<body>
<h1>Deneme</h1>
<h1 class="kirmizi">Deneme</h1>
</body>
</html>
Sınıf seçicileri genel olarak da tanımlanabilirler
<html>
<head>
<title>Genel Sınıf seçicileri</title>
<METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-
equiv=Content-Type>
<style type="text/css">
<!--
.kirmizi{color:red}
-->
</style>
</head>
<body>
<h1>Deneme</h1>
<h1 class="kirmizi">Deneme</h1>
<h2 class="kirmizi">Deneme</h1>
</body>
</html>
5. BAĞLANTILAR VE CSS
CSS ile cansıkıcı 'mavi ve altı çizili' linkler yerine,
oldukça estetik görünümlü linkler oluşturabiliriz.<A>
etiketinin stilini belirlerken olası üç durumu bildiren üç
ifade kullanırız. Bunlar:
active: Mouse'un link'in uzerine tıkladığı anki stili,
visited: Link en az bir kere tıklandıktan sonraki stili ,
hover: Mouse'un imleci link'in üzerindeyken (bir nevi
onMouseOver) nasıl bir stil alacağını belirler.
Şimdi bunların kullanımını bir örnekle görelim:
<html>
<head>
<title>Linkler ve CSS</title>
<METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-
equiv=Content-Type>
<style type="text/css">
<!--
a:link{text-decoration:none; color:teal}
a:active{text-decoration:none; color:red}
a:visited{text-decoration:none; font-family:Times New
Roman; color:green}
a:hover{background-color:teal; color:white; font-
family:arial}
-->
</style>
</head>
<body>
<a href="Anasayfa.html">Anasayfa</a>
</html>
Bu örnekle CSS bölümünün sonuna geldik. Gördüğünüz
gibi bu teknik stiller konusunda HTML'in eksik yönlerini
tamamlıyor,ayrıca büyük sayfalar hazırlarken zamandan
tasarruf etmemizi sağlıyor. Daha çok pratik yaparak CSS
tekniğine iyice hakim olabilirsiniz. Fakat her zaman
aklınızın bir köşesinde olsun: Stil şablonlarının Netscape
tarafından desteklenmeyen özelliklerinin sayısı bir hayli
fazladır.
Bu noktaya yazıları sırası ile takip edip JavaScript ve
HTML bölümlerini de okuyup öğrenerek geldiyseniz veya
bu uygulamaları zaten biliyor idiyseniz, kısacası bir
sayfa yapmak için gerekli bilginiz olduğuna
inanıyorsanız aşağıdaki linke tıklayıp tasarım konusunda
öneriler bölümüne gidin. Bu bölümü okuduktan sonra
webmaster kaynakları bölümünden ihtiyacınız olan
programları, grafikleri ve fontları kaydedip sayfanızı
yapmaya başlayabilirsiniz.SoxulcanPRO SoxulcanPRO (SV!) [Off] [#] (12.08.2016 / 20:51)
Qrablarin hazirlamasi
twk.
CM__MASTER CM__MASTER [Off] [#] (12.08.2016 / 20:51)
CM__MASTER | AzTeaM.Org
Derslerin Davamı olacaq .
CM__MASTER CM__MASTER [Off] [#] (12.08.2016 / 20:51)
CM__MASTER | AzTeaM.Org
# SoxulcanPRO (12.08.2016 / 20:51)
twk.
:)
CoDiNG* CoDiNG* [Off] [#] (12.08.2016 / 20:59)
Təşəkkürlər
CM__MASTER CM__MASTER [Off] [#] (12.08.2016 / 21:00)
CM__MASTER | AzTeaM.Org
# CoDiNG* (12.08.2016 / 20:59)
Təşəkkürlər
Xoşdu :)
Lacinli Lacinli [Off] [#] (12.08.2016 / 21:05)
Twkler
CM__MASTER CM__MASTER [Off] [#] (12.08.2016 / 21:10)
CM__MASTER | AzTeaM.Org
# Lacinli (12.08.2016 / 21:05)
Twkler
Deymez , Xoşdu .
DIE_HARD DIE_HARD [Off] [#] (14.08.2016 / 21:57)
elave melumatcun deyim http://css.sitesi.web.tr
CM_MASTER CM_MASTER [Off] [#] (14.08.2016 / 21:59)
# DIE_HARD (14.08.2016 / 21:57)
elave melumatcun deyim http://css.sitesi.web.tr
Teşekkürler .
  Cemi: 10

Müellife göre filtreleme
Mövzunu Yükle

Foruma Keç

Üst Yenilikler
AzNeT`də ən sərfəli reklam yeri
porno indir