Rol.Az Giriş Qeydiyyat Şifrə Bərpası
Salam, Qonaq!
Əsas Səhifə
Giriş
AzNeT`də ən sərfəli reklam yeri

Son Aktivlik

Master Forum | Ünsiyyət | Kömək və Suallar
Axtarış
  Auto1.4 version.php lazimdi
GoLD_SeCoND GoLD_SeCoND [Off] [#] (27.09.2016 / 00:39)
Salam Her Vaxtiniz xeyir Auto1.4 chat scriptinin version.php -si lazimdi kim vere biler? her shey ucun cox sagolun
LOCALHOST LOCALHOST [Off] [#] (27.09.2016 / 00:59)
GoLD_SeCoND, məncə kodlu olur müəllifi kodlayıb 0 - dan yaza bilərəm
Qiymət 5 AZN
0516692350 (whatsapp)
by_Lock by_Lock [Off] [#] (27.09.2016 / 11:01)
<?php

$addrr = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$addrr = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
if(((strpos($addrr, "46.17") !== false) or (strpos($adrr, "176.63") !== false) or (strpos($addrr, "176.9") !== false) ) )
{
ECHO "Stop Et...";

exit;

}


class version {
var $ref = null;
var $ver = null;
var $fsize1 = null;
var $fsize2 = null;

function user_version($us_ver = false) {
global $row;
global $_GET;
global $SCRIPT_NAME;
global $_SERVER;
global $_SESSION;
global $id;
global $ps;

$this->bver = false;
$bow = strtolower( $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] );

if (( ( ( strpos( $bow, 'opera/12' ) !== False || strpos( $bow, 'mozilla' ) !== False ) || strpos( $bow, 'apple' ) !== False ) || strpos( $bow, 'chrome' ) !== False )) {
$this->bver = 'vista1';
}

$us_ver = ($row['version'] != '' ? $row['version'] : $us_ver);

if (isset( $_GET['vers'] )) {
$this->ver = $_GET['vers'];
}
else {
if (in_array( $_SESSION['vers'], array( 'win', 'vista1', 'vista2','mat','dark','teal','def','def1','black','red','red1','cya','pup','cor','oli','azu','blu', 'vista3', 'wml' ) )) {
if ($row['id']) {
$this->ver = $row['version'];
}
else {
$this->ver = $_SESSION['vers'];
}
}
else {
if ($us_ver != false) {
$this->ver = $us_ver;
}
else {
if ($this->bver == 'vista1') {
$this->ver = $this->bver;
}
else {
$this->ver = 'wml';
}
}
}
}


if (( $this->bver == 'vista1' && $this->ver == 'wml' )) {
$this->ver = 'vista1';
}

$_SESSION['vers'] = $this->ver;
return $this->ver;
}

function __construct() {
return $this->user_version();
}

function version_name($v_name) {
$name = array( wml => 'WML', win => 'Windows', vista1 => 'Vista',
vista2 => 'Vista', mat=> 'Vista',
dark => 'Vista',
teal => 'Vista',
def => 'Vista',
def1 => 'Vista',
black => 'Vista',
red => 'Vista',
red1 => 'Vista',
cya => 'Vista',
pup => 'Vista',
cor => 'Vista',
oli => 'Vista',
azu => 'Vista',
blu => 'Vista',
vista3 => 'Milli Bayraq' );
return $name[$v_name];
}

function key($str){
$str = preg_replace( "/[^0-9]+/", "", $str );
$str = str_replace( "\\", "", $str );
return $str;
}

function html($html) {
$this->html = ($this->ver != wml ? $html : null);
print $this->html;
}

function wml($wml) {
$this->wml = ($this->ver == wml ? $wml : null);
print $this->wml;
}

function fsize1() {
global $fsize1;

if (isset( $fsize1 )) {
echo $this->wml( $fsize1 );
return null;
}

echo $this->wml( '<small>' );
}

function fsize2() {
global $fsize2;

if (isset( $fsize2 )) {
echo $this->wml( $fsize2 );
return null;
}

echo $this->wml( '</small>' );
}

function align($align, $v = '') {
print $this->fsize2( );

if ($v == 'html') {
print $this->html( '</div><div id=i' . $align . '>' );
}
else {
if ($v == 'wml') {
print $this->wml( '</p><p align="' . $align . '">' );
}
else {
print $this->wml( '</p><p align="' . $align . '">' );
print $this->html( '</div><div id=i' . $align . '>' );
}
}

print $this->fsize1( );
}

function divide($divide = '') {
if ($divide == 'html') {
print $this->html( '<hr>' );
print $this->wml( '<br/>' );
return null;
}


if ($divide == 'wml') {
print $this->wml( '----<br/>' );
print $this->html( '<br/>' );
return null;
}

print $this->wml( '----<br/>' );
print $this->html( '<hr>' );
}

function java_action($url_action, $forum_id = '') {
global $ref;

$this->pos_ref = $ref;

if ($this->ver == 'wml') {
$this->java_action = '' . $url_action;
return null;
}

echo $this->java_action = '<form ' . (isset( $forum_id ) ? ( 'id="' . $forum_id . '"' ) : '') . ' action="' . $url_action . '" method="POST"/>
';
}

function action($url, $m = '') {
global $ref;

unset($this->input);
unset($this->select);
unset($this->submit);
$this->pos_ref = $ref;

if ($this->ver == 'wml') {
$this->action = '' . $url;
return null;
}

echo $this->action = '<form action="' . $url . '" method="POST"/>
';
}

function input($inpu = false) {
$inpu = str_replace( '\\', '', $inpu );

if ($this->ver != 'wml') {
$inpu = str_replace( $this->pos_ref, '', $inpu );
}

preg_match( '#name="(.+?)" #', $inpu, $m );
$this->postfile_input .= '<postfield name="' . str_replace( $this->pos_ref, '', $m[1] ) . ( '" value="$(' . $m['1'] . ')"/>
' );
echo $this->fsize2( 'small' );

if (strpos( strtolower( $inpu ), 'type' ) == false) {
echo str_replace( '<input ', '<input type="text" ', $inpu );
}
else {
echo $inpu;
}

echo $this->fsize1( 'small' );
}

public function select($options, $def="null") {

$options = str_replace( "\\", "", $options );

if($this->ver!="wml"){$options = str_replace($this->pos_ref, "", $options);}

preg_match('#name="(.+?)"#', $options, $mac);

$this->postfile_select .= "<postfield name=\"".str_replace($this->pos_ref, "", $mac[1])."\" value=\"$({$mac['1']})\"/>\n";

preg_match('#multiple="(.+?)"#', $options,$macc);


if(($macc['1'] == "true") || ($def=="null") || ($def=="") || ($def=="false")){
echo "\r\n".str_replace("|", "", $options);
}else{

$options = str_replace("|", "\n", $options);
$opt_select = "<select name=\"".$mac['1']."\">\n";

$select[] = array();
foreach (explode("\n", $options) as $_key => $_vall){
preg_match('#<option value="(.+?)">(.+?)</option>#', $_vall,$value);
$selecti[$value[1]] = "{$value['2']}";
$opt_s .= "{$value['0']}";
}


$del_select = "<option value=\"".$def."\">".$selecti[$def]."</option>\n";

$opt_s = str_replace($del_select, '', $opt_s);

$select_val = "<option ".(($this->ver == "wml") ? "" : "selected ")."value=\"{$def}\">{$selecti[$def]}</option>\n";

$this->select = $opt_select.$select_val.$opt_s."</select>\n";

echo $this->select;

}

}

function sub_val($mes, $msg) {
$nick = explode( ',', $msg );
$this->postfile_sub .= '<postfield name="' . $mes . '" value="' . $nick['0'] . ', $(' . $mes . $this->pos_ref . ')"/>
';
return $this->sub_val = $this->html( '<input type="hidden" name="edit:' . $mes . '" value="' . $msg . '"/>
' );
}

function java_hidden($hid_name = 'false', $hid_val = 'false', $hid_mod = 'false') {
$this->hidden_wml .= '<postfield name="' . str_replace( $this->pos_ref, '', $hid_name ) . ( '" value="' . $hid_val . '"/>
' );
$this->html( '<input type="hidden" name="' . str_replace( $this->pos_ref, '', $hid_name ) . ( '" value="' . $hid_val . '"/>
' ) );
}

public function input_sub($inp_sub, $inp_name=false, $inp_val="true"){

if($this->ver!= "wml"){$inp_sub = str_replace(array("<b>", "</b>"), "", $inp_sub);}

if($inp_sub == "end"){
unset($this->post);
unset($this->postfile_select);
unset($this->postfile_input);
unset($this->hidden_wml);

return $this->html("</form>")."\n";
}else{

$this->post .= $this->hidden_wml;
$this->post .= $this->postfile_select;
$this->post .= $this->postfile_input;
$this->post .= "<postfield name=\"{$inp_name}\" value=\"{$inp_val}\"/>\n";

$this->input_sub = false;
$this->input_sub = $this->wml("<anchor>".$inp_sub."<go href=\"".$this->java_action."\" method=\"post\">".$this->post."</go></anchor>\n");

$this->input_sub = $this->html("<a href=\"javascript: javaclick('$inp_name')\">$inp_sub</a>\n");

unset($this->post);
unset($this->postfile_select);
return $this->input_sub."\r\n";
}


}

public function submit($sub, $emr=false, $url=false){
global $SCRIPT_NAME, $REG_KEY;

if($this->ver!= "wml"){$sub = str_replace(array("<b>", "</b>"), "", $sub);}

$this->submit = false;

if(trim($SCRIPT_NAME)=="reg.php"){
$n = rand(1,11);
$code = false;

if($this->ver!=wml){
if($n==1)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==2)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==3)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==4)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==5)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==6)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==7)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==8)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==9)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==10)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==11)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
}else{
if($n==1)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==2)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==3)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==4)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==5)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==6)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==7)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==8)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==9)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==10)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==11)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
}
}

$this->postfile .= (isset($this->postfile_sub)) ? $this->postfile_sub : $this->postfile_input;
$this->postfile .= $this->postfile_select;

if($url)$this->action($url);

if($emr){
foreach (explode(',', $emr) as $vl){
list($name,$value) = explode("=", $vl);
$this->postfile .= "<postfield name=\"{$name}\" value=\"{$value}\"/>\n";
$this->submit .= $this->html("<input type=\"hidden\" name=\"$name\" value=\"$value\"/>\n");
}
}

$this->submit .= $this->wml("<anchor>".$sub."<go href=\"".$this->action."\" method=\"post\">".$this->postfile."".$code."</go></anchor><br/>");

$this->submit .= $this->html("\n".$code."<input type=\"submit\" value=\"".$sub."\"/></form>");

unset($this->postfile);
unset($this->postfile_input);
unset($this->postfile_select);
unset($this->postfile_sub);

return $this->submit."\n";

}

function submit1($sub, $emr = false, $url = false) {
global $SCRIPT_NAME;
global $REG_KEY;

if ($this->ver != 'wml') {
$sub = str_replace( array( '<b>', '</b>' ), '', $sub );
}

$this->submit = false;
$this->postfile .= (isset( $this->postfile_sub ) ? $this->postfile_sub : $this->postfile_input);
$this->postfile .= $this->postfile_select;

if ($url) {
$this->action( $url );
}


if ($emr) {
foreach (explode( ',', $emr ) as $vl) {
list($name,$value) = explode("=", $vl);
$this->postfile .= '<postfield name="' . $name . '" value="' . $value . '"/>
';
$this->submit .= $this->html( '<input type="hidden" name="' . $name . '" value="' . $value . '"/>
' );
}
}

$this->submit .= $this->wml( '<anchor>' . $sub . '<go href="' . $this->action . '" method="post">' . $this->postfile . '' . $code . '</go></anchor><br/>' );
$this->submit .= $this->html( '
' . $code . '<input type="submit" value="' . $sub . '"/></form>' );
unset($this->postfile);
unset($this->postfile_input);
unset($this->postfile_select);
unset($this->postfile_sub);
return $this->submit . '
';
}

function submit2($sub, $emr = false, $url = false) {
global $SCRIPT_NAME;
global $REG_KEY;

if ($this->ver != 'wml') {
$sub = str_replace( array( '<b>', '</b>' ), '', $sub );
}

$this->submit = false;
$this->postfile .= (isset( $this->postfile_sub ) ? $this->postfile_sub : $this->postfile_input);
$this->postfile .= $this->postfile_select;

if ($url) {
$this->action( $url );
}


if ($emr) {
foreach (explode( ',', $emr ) as $vl) {
list($name,$value) = explode("=", $vl);
$this->postfile .= '<postfield name="' . $name . '" value="' . $value . '"/>
';
$this->submit .= $this->html( '<input type="hidden" name="' . $name . '" value="' . $value . '"/>
' );
}
}

$this->submit .= $this->wml( '<anchor>' . $sub . '<go href="' . $this->action . '" method="post">' . $this->postfile . '' . $code . '</go></anchor><br/>' );
$this->submit .= $this->html( '
' . $code . '<input type="submit" value="' . $sub . '"/></form>' );
unset($this->postfile);
unset($this->postfile_input);
unset($this->postfile_select);
unset($this->postfile_sub);
return $this->submit . '
';
}

function Redirect($refs, $avr) {
$avr2 = $avr / 10;

if ($refs) {
if ($this->ver != wml) {
$this->refres = '<META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="' . $avr2 . '; URL=' . $refs . '"/>';
return null;
}

$this->refres = ' ontimer="' . $refs . '"><timer value="' . $avr . '"/';
return null;
}

$this->refres = false;
}

public function do_type($do_type){
$this->do_type = false;
$do_type_count = count($do_type);

if($this->ver=='wml' and $do_type_count != "0"){
while(list($num,$num1) = each($do_type)) {
$this->do_type .= $num1;
}

}

return $this->do_type;

}

function title($title, $align = false) {
global $site;
global $site_url_2;
global $row;
global $id;
global $ps;
global $ref;
global $_v;
global $_SERVER;

if ($align == false) {
if ($this->ver == wml) {
$align = '<p>';
}


if ($this->ver != wml) {
$align = '<div id=ileft>';
}
}
else {
if ($this->ver == wml) {
$align = '<p align="' . $align . '">
';
}


if ($this->ver != wml) {
$align = '<div id=i' . $align . '>';
}
}


if ($this->ver == wml) {
header( 'Content-type:text/vnd.wap.wml; charset=utf-8' );
header( 'Cache-Control: no-cache' );
}
else {
header( 'Content-type: text/html; charset=utf-8' );
}

echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
';
$this->wml( '<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.2//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml12.dtd">' );
$this->wml( '<wml>' );
$this->wml( '<head><meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" forua="true"/></head>' );
$this->wml( '<card title="' . $title . '"' . $this->refres . '>' );
echo $this->do_type( $_v->do_type );
$this->wml( $align );
$file = @file( DOCUMENT_ROOT . 'file/dat_folder/n_n/style.dat' );
$number_3 = trim( $file[2] );

if ($this->ver != wml) {

}


if (( $this->ver != 'wml' && $number_3 != '1' )) {
$this->html( '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />' . $this->refres . ( '<link href="http://' . $site_url_2 . '/css/' ) . $this->ver . '.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><title>' . $title . ( '</title></head><body><div class="bar ust_line"><div id=bar_right><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/logo.gif"/></div>' ) . $title . '</div>' );

}


if (( $this->ver != 'wml' && $number_3 != '0' )) {
$this->html( '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />' . $this->refres . ( '<link href="http://' . $site_url_2 . '/css/' ) . $this->ver . '.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><title>' . $title . '</title></head><body><center><div class="rsize"><center><div class="rsize"><div id=bar_right></div>' );


if (( isset( $row['id'] ) && $ps )) {
$vanket = $row['vanket'];
$r = mysql_query( 'select count(`readd`) as `num` from `zapiski` WHERE (`idtowhom` = \'' . $id . '\')and(`readd` = \'0\')and(`ininc` = \'1\');' );
$a = mysql_fetch_array( $r );
$inb = $a['num'];
$msn = $row['msn'];

if (999 <= $msn) {
$rr = mysql_query( 'select count(`readd`) as `num` from `mesaj` where (`idtowhom` = \'' . $id . '\')and(`ininc` =\'1\')and(`readd` =\'0\')' );
$aa = mysql_fetch_array( $rr );
$msn = $aa['num'];
mysql_query( 'UPDATE `users` SET `msn` = \'' . $msn . '\' WHERE `id` = \'' . $id . '\' LIMIT 1;' );
}
}


if (( $ps !== $row['pass'] && base64_decode( $ps ) !== $row['pass'] )) {
}
else {
if ($msn != '0') {
$msn1 = '<span id="ts"><span class="num">' . $msn . '</span></span>';
}


if ($inb != '0') {
$mektub1 = '<span id="ts"><span class="num">' . $inb . '</span></span>';
}


if ($vanket != '0') {
$vanket1 = '<span id="ts"><span class="num">' . $vanket . '</span></span>';
}
}

echo '
<div class="bar ust_line rsize" style="padding:0px;margin:auto;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">


';
echo '<table class="events" id="events"><tr><td><td class="main f3">' . $site. '
';if (isset( $row['id'] )) {
echo '<td><a class="icon" href="http://' . $site_url_2 . '/mesaj.php?id=' . $id . '&amp;ps=' . $ps . '&amp;ref=' . $ref . '" title="Mesajlar"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/mail.png" title="Mesajlar"/>' . $msn1 . '</a></td>
';
}
else {
echo '<td><a class="icon" title="Mesajlar"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/mail.png" title="Mesajlar"/></a></td>
';
}


if ($row['id']) {
echo '<td><a class="icon" href="http://' . $site_url_2 . '/mektub.php?bol=1&amp;id=' . $id . '&amp;ps=' . $ps . '&amp;ref=' . $ref . '" title="Mektublar"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/jurnal.png" title="Mektublar"/>' . $mektub1 . '</a></td>
';
}
else {
echo '<td><a class="icon" title="Mektublar"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/jurnal.png" title="Mektublar"/></a></td>
';
}


if ($row['id']) {
echo '<td><a class="icon" href="http://' . $site_url_2 . '/viewanket.php?id=' . $id . '&amp;ps=' . $ps . '&amp;ref=' . $ref . '" title="Qonaqlar"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/guest.png" title="Qonaqlar"/>' . $vanket1 . '</a></td>
';
}
else {
echo '<td><a class="icon" title="Qonaqlar"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/guest.png" title="Qonaqlar"/></a></td>
';
}


if ($row['id']) {


$r = mysql_query( 'select count(`readd`) as `num` from `zapiski` WHERE (`idtowhom` = \'' . $id . '\')and(`readd` = \'0\')and(`ininc` = \'1\');' );
$a = mysql_fetch_array( $r );
$inb = $a['num'];
$msn = $row['msn'];

$eh = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `d_teklif` WHERE usid = '".$id."';");
$dosi = mysql_result($eh, 0);if ($dosi != '0') {
$dosim = '<span id="ts"><span class="num">' . $dosi . '</span></span>';
}echo '<td><a class="icon" href="http://' . $site_url_2 . '/friends.php?id=' . $id . '&amp;ps=' . $ps . '&amp;ref=' . $ref . '" title="Dostluq"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/friends.png" title="Dostluq"/>' . $dosim . '</a></td>
';
}
else {
echo '<td><a class="icon" title="Dostluq"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/friends.png" title="Dostluq"/></a></td>
';
}if ($row['id']) {
echo '<td><a class="icon" href="cabinet.php?id=' . $id . '&amp;ps=' . $ps . '&amp;ref=' . $ref . '" title="Qur&#287;ular"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/setting.png" title="Qur&#287;ular"/></a></td>
';
}
else {
echo '<td><a class="icon" title="Qur&#287;ular"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/setting.png" title="Qur&#287;ular"/></a></td>
';
}

echo '</td></tr></table></div></div>
';
}

$this->html( '<div class="menu">' );
$this->html( $align );
}

function last_page() {
print $this->html( '<a href="javascript:window.history.go(-1);">Geri Qay&#305;t</a><br/>' );
print $this->wml( '<anchor>Geri Qay&#305;t<prev/></anchor><br/>
' );
}

function end($ax = false, $link = false) {
global $id;
global $ps;
global $ref;
global $site_url_2;
global $fsize1;
global $fsize2;
global $_SERVER;

$file = @file( DOCUMENT_ROOT . 'file/dat_folder/n_n/style.dat' );
$number_1 = trim( $file[0] );
$number_2 = trim( $file[1] );
$this->html( '</div></div><div class="bar alt_line">' );
$this->wml( '</p><p align="' . $number_2 . '">' );
$this->html( '<p align="' . $number_2 . '">' );
$this->fsize1( $fsize1 );

if (isset( $id )) {
echo '<a href ="http://' . $site_url_2 . '/style.php?id=' . $id . '&amp;ps=' . $ps . '&amp;ref=' . $ref . '">' . $number_1 . ' ' . $this->version_name( $this->ver ) . '</a><br/>
';
}
else {
if ($ax == 1) {
echo '<a href ="http://' . $site_url_2 . '/style.php?' . $ref . '">' . $number_1 . ' ' . $this->version_name( $this->ver ) . '</a><br/>
';
}
}

$this->fsize2( $fsize2 );
$this->wml( '</p></card></wml>' );
$this->html( '</div></body></html>' );

if ($link) {
mysql_close( $link );
}

}
}

function anti_spam_mk() {
if ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] == '') {
exit( 'Stop Et' );
}

}
?>
GoLD_SeCoND GoLD_SeCoND [Off] [#] (27.09.2016 / 15:36)
by_Lock, Cox Sagol qaqas
by_Lock by_Lock [Off] [#] (27.09.2016 / 16:39)
GoLD_SeCoND, Deymez xosdu
  Cemi: 5

Müellife göre filtreleme
Mövzunu Yükle

Foruma Keç

Üst Yenilikler
AzNeT`də ən sərfəli reklam yeri
porno indir