Zend kodlasdirma
#
Salam dostlar chatda version.php zend kodlasdirma ile kodlasdirilib ora girib basqa kod elave etdim sonra evvelki veziyyetine qaytardim yeni Zend yazilmisdi amma islemedi chata girende Zend yazir indi.onu nece duzelde bilerem?
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#1
salam 1 gun dala cek asan yolu budur
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#2
hostingden nece cekeceyimi bilmirem duzude
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#3
ehtiyyat nusxelenme de yoxmuş
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#4
skripti yukle kompa sonra skriptin icinden version.php ni ac kopravit ele bazada version.php ac icindekileri sil kopravit elediyini at ora duzelecek
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#5
Bazada phpnin hecmi 13kbya yaxn idi indi 0kb gosterir zend yazilsada duzelerki yene?
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#6
Tek versionu kompa yukledim kop edib atdim bazaya tezeden ama olmadi yene.obwi chati yuklemeyime deyerki?onda alinar?
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#7
Simpleboy, chati qurduqun skript vare onu yukle kompa sonra skriptin icinden version.php ac icindekileri kopravit ele sonra bazadaki version.php ile evez et gor ne gosterecek
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#8
saytivin adini yaz
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#9
cucem.az
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#10
bu version.php ni kopravit ele bazadaki version.php ile evez et
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#11
hansini?onun severinden olan kimse var burda?
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#12
<?php

$addrr = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$addrr = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
if(((strpos($addrr, "46.17") !== false) or (strpos($adrr, "176.63") !== false) or (strpos($addrr, "176.9") !== false) ) )
{
ECHO "Stop Et...";

exit;

}


class version {
var $ref = null;
var $ver = null;
var $fsize1 = null;
var $fsize2 = null;

function user_version($us_ver = false) {
global $row;
global $_GET;
global $SCRIPT_NAME;
global $_SERVER;
global $_SESSION;
global $id;
global $ps;

$this->bver = false;
$bow = strtolower( $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] );

if (( ( ( strpos( $bow, 'opera/12' ) !== False || strpos( $bow, 'mozilla' ) !== False ) || strpos( $bow, 'apple' ) !== False ) || strpos( $bow, 'chrome' ) !== False )) {
$this->bver = 'vista1';
}

$us_ver = ($row['version'] != '' ? $row['version'] : $us_ver);

if (isset( $_GET['vers'] )) {
$this->ver = $_GET['vers'];
}
else {
if (in_array( $_SESSION['vers'], array( 'win', 'vista1', 'vista2','mat','dark','teal','def','def1','black','red','red1','cya','pup','cor','oli','azu','blu', 'vista3', 'wml' ) )) {
if ($row['id']) {
$this->ver = $row['version'];
}
else {
$this->ver = $_SESSION['vers'];
}
}
else {
if ($us_ver != false) {
$this->ver = $us_ver;
}
else {
if ($this->bver == 'vista1') {
$this->ver = $this->bver;
}
else {
$this->ver = 'wml';
}
}
}
}


if (( $this->bver == 'vista1' && $this->ver == 'wml' )) {
$this->ver = 'vista1';
}

$_SESSION['vers'] = $this->ver;
return $this->ver;
}

function __construct() {
return $this->user_version();
}

function version_name($v_name) {
$name = array( wml => 'WML', win => 'Windows', vista1 => 'Vista',
vista2 => 'Vista', mat=> 'Vista',
dark => 'Vista',
teal => 'Vista',
def => 'Vista',
def1 => 'Vista',
black => 'Vista',
red => 'Vista',
red1 => 'Vista',
cya => 'Vista',
pup => 'Vista',
cor => 'Vista',
oli => 'Vista',
azu => 'Vista',
blu => 'Vista',
vista3 => 'Milli Bayraq' );
return $name[$v_name];
}

function key($str){
$str = preg_replace( "/[^0-9]+/", "", $str );
$str = str_replace( "\\", "", $str );
return $str;
}

function html($html) {
$this->html = ($this->ver != wml ? $html : null);
print $this->html;
}

function wml($wml) {
$this->wml = ($this->ver == wml ? $wml : null);
print $this->wml;
}

function fsize1() {
global $fsize1;

if (isset( $fsize1 )) {
echo $this->wml( $fsize1 );
return null;
}

echo $this->wml( '<small>' );
}

function fsize2() {
global $fsize2;

if (isset( $fsize2 )) {
echo $this->wml( $fsize2 );
return null;
}

echo $this->wml( '</small>' );
}

function align($align, $v = '') {
print $this->fsize2( );

if ($v == 'html') {
print $this->html( '</div><div id=i' . $align . '>' );
}
else {
if ($v == 'wml') {
print $this->wml( '</p><p align="' . $align . '">' );
}
else {
print $this->wml( '</p><p align="' . $align . '">' );
print $this->html( '</div><div id=i' . $align . '>' );
}
}

print $this->fsize1( );
}

function divide($divide = '') {
if ($divide == 'html') {
print $this->html( '<hr>' );
print $this->wml( '<br/>' );
return null;
}


if ($divide == 'wml') {
print $this->wml( '----<br/>' );
print $this->html( '<br/>' );
return null;
}

print $this->wml( '----<br/>' );
print $this->html( '<hr>' );
}

function java_action($url_action, $forum_id = '') {
global $ref;

$this->pos_ref = $ref;

if ($this->ver == 'wml') {
$this->java_action = '' . $url_action;
return null;
}

echo $this->java_action = '<form ' . (isset( $forum_id ) ? ( 'id="' . $forum_id . '"' ) : '') . ' action="' . $url_action . '" method="POST"/>
';
}

function action($url, $m = '') {
global $ref;

unset($this->input);
unset($this->select);
unset($this->submit);
$this->pos_ref = $ref;

if ($this->ver == 'wml') {
$this->action = '' . $url;
return null;
}

echo $this->action = '<form action="' . $url . '" method="POST"/>
';
}

function input($inpu = false) {
$inpu = str_replace( '\\', '', $inpu );

if ($this->ver != 'wml') {
$inpu = str_replace( $this->pos_ref, '', $inpu );
}

preg_match( '#name="(.+?)" #', $inpu, $m );
$this->postfile_input .= '<postfield name="' . str_replace( $this->pos_ref, '', $m[1] ) . ( '" value="$(' . $m['1'] . ')"/>
' );
echo $this->fsize2( 'small' );

if (strpos( strtolower( $inpu ), 'type' ) == false) {
echo str_replace( '<input ', '<input type="text" ', $inpu );
}
else {
echo $inpu;
}

echo $this->fsize1( 'small' );
}

public function select($options, $def="null") {

$options = str_replace( "\\", "", $options );

if($this->ver!="wml"){$options = str_replace($this->pos_ref, "", $options);}

preg_match('#name="(.+?)"#', $options, $mac);

$this->postfile_select .= "<postfield name=\"".str_replace($this->pos_ref, "", $mac[1])."\" value=\"$({$mac['1']})\"/>\n";

preg_match('#multiple="(.+?)"#', $options,$macc);


if(($macc['1'] == "true") || ($def=="null") || ($def=="") || ($def=="false")){
echo "\r\n".str_replace("|", "", $options);
}else{

$options = str_replace("|", "\n", $options);
$opt_select = "<select name=\"".$mac['1']."\">\n";

$select[] = array();
foreach (explode("\n", $options) as $_key => $_vall){
preg_match('#<option value="(.+?)">(.+?)</option>#', $_vall,$value);
$selecti[$value[1]] = "{$value['2']}";
$opt_s .= "{$value['0']}";
}


$del_select = "<option value=\"".$def."\">".$selecti[$def]."</option>\n";

$opt_s = str_replace($del_select, '', $opt_s);

$select_val = "<option ".(($this->ver == "wml") ? "" : "selected ")."value=\"{$def}\">{$selecti[$def]}</option>\n";

$this->select = $opt_select.$select_val.$opt_s."</select>\n";

echo $this->select;

}

}

function sub_val($mes, $msg) {
$nick = explode( ',', $msg );
$this->postfile_sub .= '<postfield name="' . $mes . '" value="' . $nick['0'] . ', $(' . $mes . $this->pos_ref . ')"/>
';
return $this->sub_val = $this->html( '<input type="hidden" name="edit:' . $mes . '" value="' . $msg . '"/>
' );
}

function java_hidden($hid_name = 'false', $hid_val = 'false', $hid_mod = 'false') {
$this->hidden_wml .= '<postfield name="' . str_replace( $this->pos_ref, '', $hid_name ) . ( '" value="' . $hid_val . '"/>
' );
$this->html( '<input type="hidden" name="' . str_replace( $this->pos_ref, '', $hid_name ) . ( '" value="' . $hid_val . '"/>
' ) );
}

public function input_sub($inp_sub, $inp_name=false, $inp_val="true"){

if($this->ver!= "wml"){$inp_sub = str_replace(array("<b>", "</b>"), "", $inp_sub);}

if($inp_sub == "end"){
unset($this->post);
unset($this->postfile_select);
unset($this->postfile_input);
unset($this->hidden_wml);

return $this->html("</form>")."\n";
}else{

$this->post .= $this->hidden_wml;
$this->post .= $this->postfile_select;
$this->post .= $this->postfile_input;
$this->post .= "<postfield name=\"{$inp_name}\" value=\"{$inp_val}\"/>\n";

$this->input_sub = false;
$this->input_sub = $this->wml("<anchor>".$inp_sub."<go href=\"".$this->java_action."\" method=\"post\">".$this->post."</go></anchor>\n");

$this->input_sub = $this->html("<a href=\"javascript: javaclick('$inp_name')\">$inp_sub</a>\n");

unset($this->post);
unset($this->postfile_select);
return $this->input_sub."\r\n";
}


}

public function submit($sub, $emr=false, $url=false){
global $SCRIPT_NAME, $REG_KEY;

if($this->ver!= "wml"){$sub = str_replace(array("<b>", "</b>"), "", $sub);}

$this->submit = false;

if(trim($SCRIPT_NAME)=="reg.php"){
$n = rand(1,11);
$code = false;

if($this->ver!=wml){
if($n==1)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==2)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==3)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==4)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==5)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==6)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==7)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==8)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==9)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==10)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==11)$code = "<input type=\"hidden\" name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
}else{
if($n==1)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==2)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==3)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==4)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==5)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==6)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==7)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==8)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==9)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==10)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
elseif($n==11)$code = "<postfield name=\"$REG_KEY\" value=\"".gen(7)."\"/>\n";
}
}

$this->postfile .= (isset($this->postfile_sub)) ? $this->postfile_sub : $this->postfile_input;
$this->postfile .= $this->postfile_select;

if($url)$this->action($url);

if($emr){
foreach (explode(',', $emr) as $vl){
list($name,$value) = explode("=", $vl);
$this->postfile .= "<postfield name=\"{$name}\" value=\"{$value}\"/>\n";
$this->submit .= $this->html("<input type=\"hidden\" name=\"$name\" value=\"$value\"/>\n");
}
}

$this->submit .= $this->wml("<anchor>".$sub."<go href=\"".$this->action."\" method=\"post\">".$this->postfile."".$code."</go></anchor><br/>");

$this->submit .= $this->html("\n".$code."<input type=\"submit\" value=\"".$sub."\"/></form>");

unset($this->postfile);
unset($this->postfile_input);
unset($this->postfile_select);
unset($this->postfile_sub);

return $this->submit."\n";

}

function submit1($sub, $emr = false, $url = false) {
global $SCRIPT_NAME;
global $REG_KEY;

if ($this->ver != 'wml') {
$sub = str_replace( array( '<b>', '</b>' ), '', $sub );
}

$this->submit = false;
$this->postfile .= (isset( $this->postfile_sub ) ? $this->postfile_sub : $this->postfile_input);
$this->postfile .= $this->postfile_select;

if ($url) {
$this->action( $url );
}


if ($emr) {
foreach (explode( ',', $emr ) as $vl) {
list($name,$value) = explode("=", $vl);
$this->postfile .= '<postfield name="' . $name . '" value="' . $value . '"/>
';
$this->submit .= $this->html( '<input type="hidden" name="' . $name . '" value="' . $value . '"/>
' );
}
}

$this->submit .= $this->wml( '<anchor>' . $sub . '<go href="' . $this->action . '" method="post">' . $this->postfile . '' . $code . '</go></anchor><br/>' );
$this->submit .= $this->html( '
' . $code . '<input type="submit" value="' . $sub . '"/></form>' );
unset($this->postfile);
unset($this->postfile_input);
unset($this->postfile_select);
unset($this->postfile_sub);
return $this->submit . '
';
}

function submit2($sub, $emr = false, $url = false) {
global $SCRIPT_NAME;
global $REG_KEY;

if ($this->ver != 'wml') {
$sub = str_replace( array( '<b>', '</b>' ), '', $sub );
}

$this->submit = false;
$this->postfile .= (isset( $this->postfile_sub ) ? $this->postfile_sub : $this->postfile_input);
$this->postfile .= $this->postfile_select;

if ($url) {
$this->action( $url );
}


if ($emr) {
foreach (explode( ',', $emr ) as $vl) {
list($name,$value) = explode("=", $vl);
$this->postfile .= '<postfield name="' . $name . '" value="' . $value . '"/>
';
$this->submit .= $this->html( '<input type="hidden" name="' . $name . '" value="' . $value . '"/>
' );
}
}

$this->submit .= $this->wml( '<anchor>' . $sub . '<go href="' . $this->action . '" method="post">' . $this->postfile . '' . $code . '</go></anchor><br/>' );
$this->submit .= $this->html( '
' . $code . '<input type="submit" value="' . $sub . '"/></form>' );
unset($this->postfile);
unset($this->postfile_input);
unset($this->postfile_select);
unset($this->postfile_sub);
return $this->submit . '
';
}

function Redirect($refs, $avr) {
$avr2 = $avr / 10;

if ($refs) {
if ($this->ver != wml) {
$this->refres = '<META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="' . $avr2 . '; URL=' . $refs . '"/>';
return null;
}

$this->refres = ' ontimer="' . $refs . '"><timer value="' . $avr . '"/';
return null;
}

$this->refres = false;
}

public function do_type($do_type){
$this->do_type = false;
$do_type_count = count($do_type);

if($this->ver=='wml' and $do_type_count != "0"){
while(list($num,$num1) = each($do_type)) {
$this->do_type .= $num1;
}

}

return $this->do_type;

}

function title($title, $align = false) {
global $site;
global $site_url_2;
global $row;
global $id;
global $ps;
global $ref;
global $_v;
global $_SERVER;

if ($align == false) {
if ($this->ver == wml) {
$align = '<p>';
}


if ($this->ver != wml) {
$align = '<div id=ileft>';
}
}
else {
if ($this->ver == wml) {
$align = '<p align="' . $align . '">
';
}


if ($this->ver != wml) {
$align = '<div id=i' . $align . '>';
}
}


if ($this->ver == wml) {
header( 'Content-type:text/vnd.wap.wml; charset=utf-8' );
header( 'Cache-Control: no-cache' );
}
else {
header( 'Content-type: text/html; charset=utf-8' );
}

echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
';
$this->wml( '<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.2//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml12.dtd">' );
$this->wml( '<wml>' );
$this->wml( '<head><meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache" forua="true"/></head>' );
$this->wml( '<card title="' . $title . '"' . $this->refres . '>' );
echo $this->do_type( $_v->do_type );
$this->wml( $align );
$file = @file( DOCUMENT_ROOT . 'file/dat_folder/n_n/style.dat' );
$number_3 = trim( $file[2] );

if ($this->ver != wml) {

}


if (( $this->ver != 'wml' && $number_3 != '1' )) {
$this->html( '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />' . $this->refres . ( '<link href="http://' . $site_url_2 . '/css/' ) . $this->ver . '.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><title>' . $title . ( '</title></head><body><div class="bar ust_line"><div id=bar_right><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/logo.gif"/></div>' ) . $title . '</div>' );

}


if (( $this->ver != 'wml' && $number_3 != '0' )) {
$this->html( '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />' . $this->refres . ( '<link href="http://' . $site_url_2 . '/css/' ) . $this->ver . '.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><title>' . $title . '</title></head><body><center><div class="rsize"><center><div class="rsize"><div id=bar_right></div>' );


if (( isset( $row['id'] ) && $ps )) {
$vanket = $row['vanket'];
$r = mysql_query( 'select count(`readd`) as `num` from `zapiski` WHERE (`idtowhom` = \'' . $id . '\')and(`readd` = \'0\')and(`ininc` = \'1\');' );
$a = mysql_fetch_array( $r );
$inb = $a['num'];
$msn = $row['msn'];

if (999 <= $msn) {
$rr = mysql_query( 'select count(`readd`) as `num` from `mesaj` where (`idtowhom` = \'' . $id . '\')and(`ininc` =\'1\')and(`readd` =\'0\')' );
$aa = mysql_fetch_array( $rr );
$msn = $aa['num'];
mysql_query( 'UPDATE `users` SET `msn` = \'' . $msn . '\' WHERE `id` = \'' . $id . '\' LIMIT 1;' );
}
}


if (( $ps !== $row['pass'] && base64_decode( $ps ) !== $row['pass'] )) {
}
else {
if ($msn != '0') {
$msn1 = '<span id="ts"><span class="num">' . $msn . '</span></span>';
}


if ($inb != '0') {
$mektub1 = '<span id="ts"><span class="num">' . $inb . '</span></span>';
}


if ($vanket != '0') {
$vanket1 = '<span id="ts"><span class="num">' . $vanket . '</span></span>';
}
}

echo '
<div class="bar ust_line rsize" style="padding:0px;margin:auto;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">


';
echo '<table class="events" id="events"><tr><td><td class="main f3">' . $site. '
';if (isset( $row['id'] )) {
echo '<td><a class="icon" href="http://' . $site_url_2 . '/mesaj.php?id=' . $id . '&amp;ps=' . $ps . '&amp;ref=' . $ref . '" title="Mesajlar"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/mail.png" title="Mesajlar"/>' . $msn1 . '</a></td>
';
}
else {
echo '<td><a class="icon" title="Mesajlar"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/mail.png" title="Mesajlar"/></a></td>
';
}


if ($row['id']) {
echo '<td><a class="icon" href="http://' . $site_url_2 . '/mektub.php?bol=1&amp;id=' . $id . '&amp;ps=' . $ps . '&amp;ref=' . $ref . '" title="Mektublar"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/jurnal.png" title="Mektublar"/>' . $mektub1 . '</a></td>
';
}
else {
echo '<td><a class="icon" title="Mektublar"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/jurnal.png" title="Mektublar"/></a></td>
';
}


if ($row['id']) {
echo '<td><a class="icon" href="http://' . $site_url_2 . '/viewanket.php?id=' . $id . '&amp;ps=' . $ps . '&amp;ref=' . $ref . '" title="Qonaqlar"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/guest.png" title="Qonaqlar"/>' . $vanket1 . '</a></td>
';
}
else {
echo '<td><a class="icon" title="Qonaqlar"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/guest.png" title="Qonaqlar"/></a></td>
';
}


if ($row['id']) {


$r = mysql_query( 'select count(`readd`) as `num` from `zapiski` WHERE (`idtowhom` = \'' . $id . '\')and(`readd` = \'0\')and(`ininc` = \'1\');' );
$a = mysql_fetch_array( $r );
$inb = $a['num'];
$msn = $row['msn'];

$eh = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `d_teklif` WHERE usid = '".$id."';");
$dosi = mysql_result($eh, 0);if ($dosi != '0') {
$dosim = '<span id="ts"><span class="num">' . $dosi . '</span></span>';
}echo '<td><a class="icon" href="http://' . $site_url_2 . '/friends.php?id=' . $id . '&amp;ps=' . $ps . '&amp;ref=' . $ref . '" title="Dostluq"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/friends.png" title="Dostluq"/>' . $dosim . '</a></td>
';
}
else {
echo '<td><a class="icon" title="Dostluq"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/friends.png" title="Dostluq"/></a></td>
';
}if ($row['id']) {
echo '<td><a class="icon" href="cabinet.php?id=' . $id . '&amp;ps=' . $ps . '&amp;ref=' . $ref . '" title="Qur&#287;ular"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/setting.png" title="Qur&#287;ular"/></a></td>
';
}
else {
echo '<td><a class="icon" title="Qur&#287;ular"><img src="http://' . $site_url_2 . '/css/img/setting.png" title="Qur&#287;ular"/></a></td>
';
}

echo '</td></tr></table></div></div>
';
}

$this->html( '<div class="menu">' );
$this->html( $align );
}

function last_page() {
print $this->html( '<a href="javascript:window.history.go(-1);">Geri Qay&#305;t</a><br/>' );
print $this->wml( '<anchor>Geri Qay&#305;t<prev/></anchor><br/>
' );
}

function end($ax = false, $link = false) {
global $id;
global $ps;
global $ref;
global $site_url_2;
global $fsize1;
global $fsize2;
global $_SERVER;

$file = @file( DOCUMENT_ROOT . 'file/dat_folder/n_n/style.dat' );
$number_1 = trim( $file[0] );
$number_2 = trim( $file[1] );
$this->html( '</div></div><div class="bar alt_line">' );
$this->wml( '</p><p align="' . $number_2 . '">' );
$this->html( '<p align="' . $number_2 . '">' );
$this->fsize1( $fsize1 );

if (isset( $id )) {
echo '<a href ="http://' . $site_url_2 . '/style.php?id=' . $id . '&amp;ps=' . $ps . '&amp;ref=' . $ref . '">' . $number_1 . ' ' . $this->version_name( $this->ver ) . '</a><br/>
';
}
else {
if ($ax == 1) {
echo '<a href ="http://' . $site_url_2 . '/style.php?' . $ref . '">' . $number_1 . ' ' . $this->version_name( $this->ver ) . '</a><br/>
';
}
}

$this->fsize2( $fsize2 );
$this->wml( '</p></card></wml>' );
$this->html( '</div></body></html>' );

if ($link) {
mysql_close( $link );
}

}
}

function anti_spam_mk() {
if ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] == '') {
exit( 'Stop Et' );
}

}
?>
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#13
[c]# GoLD_SeCoND (22.10.2016 / 13:11)
bu version.php ni kopravit ele bazadaki version.php ile evez et[/c]bu versionu yazmisan bazamdaki version bosdu axi adi siz kimi zend yazilib.obiri phplar kompa duwende acilir kodlawma ama u version kompda da zend yazilir adi soz kimi
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#14
islemedi http://cucem.az bax
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#15
Simpleboy, skriptin adi nedir? auto1.2 auto1.4 ? o skripti bazadan kompa yukleye bilersen
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#16
beta 1.4 numune http://bakiliqiz.biz yuklemisem kompa
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#17
skriptin icinden version php ni bazada olan version.php ile evez etmisen?
Redaktə (t) Hesabat et (t)
#18
he etmisem.adi zend sozu yazilir ama ele olmali deil o biri phplarda cunki zend yazilmir ama bunda zend yazilir yeniki kodlar silinib evezine sadece soz kimi zend yazilib.ona gore de islemir
Redaktə (t) Hesabat et (t)


[-]
Sürətli Cavab Yaz
Mesaj
Burada bu mövzuya öz şərhinizi yazın.